Taylor Jiu-Jitsu Schedule

April 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu
 • Kickboxing /Muay Thai
 • Kickboxing /Muay Thai - Adv. Class
2
 • Little Warriors: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 4 - 7)
 • Kids: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 8 - 12)
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu
3
 • Tai Chi/Qigong Open Class
 • Strength and Conditioning
 • Women's Only Class
4
 • Little Warriors: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 4 - 7)
 • Kids: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 8 - 12)
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu
5
 • Kickboxing /Muay Thai
6
 • Tournament Team Class
 • Kickboxing /Muay Thai
7
8
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu
 • Kickboxing /Muay Thai
 • Kickboxing /Muay Thai - Adv. Class
9
 • Little Warriors: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 4 - 7)
 • Kids: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 8 - 12)
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu
10
 • Tai Chi/Chi Gung Open Class
 • Strength and Conditioning
 • Women's Only Class
11
 • Little Warriors: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 4 - 7)
 • Kids: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 8 - 12)
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu
12
 • Kickboxing /Muay Thai
13
 • Tournament Team Class
 • Kickboxing /Muay Thai
14
15
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu
 • Kickboxing /Muay Thai
 • Kickboxing /Muay Thai - Adv. Class
16
 • Little Warriors: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 4 - 7)
 • Kids: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 8 - 12)
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu
17
 • Tai Chi/Chi Gung Open Class
 • Strength and Conditioning
 • Women's Only Class
18
 • Little Warriors: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 4 - 7)
 • Kids: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 8 - 12)
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu
19
 • Kickboxing /Muay Thai
20
 • Tournament Team Class
 • Kickboxing /Muay Thai
21
22
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu
 • Kickboxing /Muay Thai
 • Kickboxing /Muay Thai - Adv. Class
23
 • Little Warriors: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 4 - 7)
 • Kids: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 8 - 12)
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu
24
 • Tai Chi/Chi Gung Open Class
 • Strength and Conditioning
 • Women's Only Class
25
 • Little Warriors: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 4 - 7)
 • Kids: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 8 - 12)
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu
26
 • Kickboxing /Muay Thai
27
 • Tournament Team Class
 • Kickboxing /Muay Thai
28
29
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu
 • Kickboxing /Muay Thai
 • Kickboxing /Muay Thai - Adv. Class
30
 • Little Warriors: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 4 - 7)
 • Kids: Japanese Jiu-Jitsu (Ages 8 - 12)
 • Adult: Japanese Jiu-Jitsu